Dead Sea Shores

מדוע הים מלוח כל כך?    

ים המלח מהווה תחנה סופית לזרימת מי גשמים ומי נגר עלי. המים זורמים פנימה, אך אינם יוצאים. למימיו אין מוצא, והם לכודים עד שהם מתאדים. הים תמיד היה בעל פני שטח נרחבים וגובה שלילי – הנקודה הנמוכה ביותר בעולם!

טמפרטורות קיץ גבוהות ותנאי אקלים חם ויבש כל ימות השנה מובילים לאיבוד ניכר של מים בהתאיידות. מזה כ- 65,000 שנה הולכים המים ומאבדים מתכולת ה- H2O שלהם, מתוך כך שהמינרלים הופכים יותר ויותר מרוכזים, כאשר הבולט ביניהם הוא המלח.

ים המלח מכונה בשפות מסוימות בשמות שונים, אשר כולם משקפים את מאפייניו.

salt

ים המלח

שמו הידוע המוקדם ביותר מופיע בתנ”ך העברי, שם הוא מכונה “ים המלח” מספר בראשית ועד לנביאים וכן בכתבים מאוחרים יותר. שם זה ניתן לים עקב המאפיין הייחודי שלו – תכולת מלח גבוהה יחסית והיותו מקור לסלעי מלח ומלחי ים.

בתקופה הרומית המאוחרת המלח נחשב לסחורה רבת ערך, שהפיקוח עליה היה קפדני אף יותר מזה של זהב או כסף. הצבאות הרומיים קיבלו את שכרם במלח, במקום במטבעות. המילה הלטינית למלח – sal – היא הבסיס למילה ‘salary’ – משכורת – הנגזרת ממשמעות זו. הרומאים, החל מהקיסר טריאנוס, הקימו סדרה של מבצרים שמטרתם הייתה לשלוט בתנועת המלח דרך כל הגאיות הנכנסים אל ים המלח והיוצאים ממנו, ולהבטיח שהסוחרים ישלמו מס כנדרש. מס זה אף הוא שולם במלח ולא במטבעות.

גושי מלח צף; או צברים של גבישי מלח צפו בעבר בשפע על פני המים ונאספו בקלות לשיווק.

הים המת

תרגומים מוקדמים של השם ים המלח לשפות מקומיות משתמשים לעתים קרובות בשמו המקורי “ים המלח”, אך כבר בתקופה הרומית, מבקרים בחבל יהודה החלו להתייחס אליו כאל ה”ים המת”, כיוון שהדבר שהרשים אותם יותר מכל היה העובדה שבמים לא היו יצורים חיים כלשהם, בין אם צמחים ובין אם יצורים חיים, ולכן מבחינתם הוא זכה לתואר “הים המת”.

ים המוות

שם זה, הנחשב לעתים לתרגום שגוי של השם “הים המת” המגדיר את שמו בשפות אחדות, הוא ככל הנראה לא יותר מאשר עיוות משמעות.

עם זאת, בימים שבהם נהר הירדן זרם בעוצמה מלאה מימת הכינרת דרומה בעונה הרטובה, ניתן היה לראות קני סוף ודגים שנסחפו במורד עם מי הנהר שזרמו בדרכם אל המים בעלי המליחות הגבוהה של ים המלח. לא דגים ולא אצות יכולים לשרוד במים שמליחותם גבוהה פי 10 מזו של מי האוקיינוסים; עבורם הייתה זו מלכודת מוות וייתכן שהיוותה סיבה נוספת למתן שם זה.

ממולץ בשבילך:

ציפה בים המלח